επιχείρηση
Προϊόντα
Κυκλική πολωμένου γυαλιών 3D
τρισδιάστατα γυαλιά πυροτεχνημάτων
γραμμικά πολωμένο 3D γυαλιά
3D Κινηματογράφου συστήματα
πολωμένο φύλλο ταινιών
τρισδιάστατα γυαλιά διάθλασης
Ανάγλυφες 3D γυαλιά
Φίλτρο πολωτών προβολέων
Ασημένια οθόνη προβολής
Γυαλιά καλωδίων EL
ενεργά τρισδιάστατα γυαλιά
Ηλιακή Eclipse γυαλιά
χαρτί γυαλιά 3D
Νεώτερο προϊόν Hony